apamehgraph

امضا مصطفی
طراحی امضا

طراحی امضا اسم مصطفی

طراحی امضا اسم مصطفی   درجه بندی:متوسط   سفارش طراحی امضا   ۰۹۳۵۶۹۳۰۷۲۶   واتساپ

علتهای موفقیت افراد
مجله آپامه

علتهای موفقیت افراد

چرا بعضی مردم موفق ترن؟   عاشق کاری هستند که انجامش میدن.   سخت و هوشمندانه کار میکنند.   نظم و استمرار دارند.   بزرگ

روشها روز بهتر
نکات برندسازی و موفقیت

روشهایی برای داشتن یک روز بهتر

۹ روش عالی برای داشتن یک روز بهتر   ۱. هنگام بیدار شدن از خواب گوشی را چک نکنید. ۲. صبحانه را حتما میل کنید.

امضا فاطمه
طراحی امضا

طراحی امضا اسم فاطمه

طراحی امضا اسم فاطمه   درجه بندی:متوسط   سفارش طراحی امضا   ۰۹۳۵۶۹۳۰۷۲۶   واتساپ

برنامه پیشرفت
نکات برندسازی و موفقیت

برنامه شش ۶ ماهه پیشرفت

برنامه ۶ ماهه پیشرفت   ماه اول: درباره مسیر زندگیتان تفکر کنید ماه دوم: روی حذف عادتهای بد تمرکز کنید عادتهای جدیدمثبت ایجاد کنید  

امضا اسم کیمیا
طراحی امضا

طراحی امضا اسم کیمیا

طراحی امضا اسم کیمیا   درجه بندی:متوسط   سفارش طراحی امضا   ۰۹۳۵۶۹۳۰۷۲۶   واتساپ

ویژگیهای یک رهبر
نکات برندسازی و موفقیت

ویژگی های رهبر گروه چیست؟

ویژگی های رهبر گروه چیست؟   ۱_ صداقت و درستی   ۲_ اعتماد به نفس   ۳_ الهام بخشی   ۴_ تعهد و اشتیاق