تاریخ لوگو مرسدس بنز

تاریخچه لوگو بنز
تاریخچه لوگو و برندها

تاریخچه و مفهوم لوگو مرسدس بنز Benz

شکل گیری مرسدس بنز تاریخ ۱۲ آگوست سال ۱۸۸۸ یکی از مهم ترین و انقلابی ترین اتفاقات صنعت خودرو رقم خورد و با نمایش خودروی