سمانه بابایی طراح

سمانه بابایی
گروه طراحان

سمانه بابایی

سمانه بابایی   طراح، گرافیست و ایده پرداز     مسلط به:   فتوشاپ . ایلاستیرتور