شعار لوگو BMW

تاریخچه لوگو بی ام و
تاریخچه لوگو و برندها

تاریخچه لوگو BMW بی ام و

مقدمه   همانگونه که بسیاری از برندهای صاحبنام دنیا راه مشخصی را در دنیای تبلیغات طی کرده اند، شرکت BMW نیز از این قاعده پیروی