گرافیست

سمانه بابایی
گروه طراحان

سمانه بابایی

سمانه بابایی   طراح، گرافیست و ایده پرداز     مسلط به:   فتوشاپ . ایلاستیرتور

گلناز وافی
گروه طراحان

گلناز وافی

گلناز وافی   طراح و ایده پرداز     مسلط به:   فتوشاپ

محمد سابقی
گروه طراحان

محمد سابقی

محمد سابقی   طراح و گرافیست     مسلط به:   فتوشاپ . ایلاستیرتور

امیر عباس عسگرزاده
گروه طراحان

امیر عباس عسگرزاده

امیرعباس عسگرزاده   طراح و دیزاینر   مدیر و موسس طراحان آپامه   مسلط به:   کورل،فتوشاپ،ایلاستیرتور،افترافکت،پریمایر