روتینهای روزانه تمرینهای ذهن آگاهی

روتین تمرین ذهن آگاهی

 

۱_ تکنیک تنفس

 

۲_ نوشیدن آگاهانه

 

۳_ هربار،یک کار

 

۴_ دقت به حواس

 

۵_گوش دادن عمیق

 

۶_خوردن آگاهانه

 

۷_ قدم زدن آگاهانه

 

۸_ اسکن بدن

طراحی لوگو اختصاصی برند شما
طراحی امضا اختصاصی نام شما
طراحی انواع طرحهای گرافیکی

پیج ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جدیدترین مطالب