برنامه شش ۶ ماهه پیشرفت

برنامه ۶ ماهه پیشرفت

 

ماه اول:

درباره مسیر زندگیتان تفکر کنید

ماه دوم:

روی حذف عادتهای بد تمرکز کنید

عادتهای جدیدمثبت ایجاد کنید

 

ماه سوم:

روی اجرای برنامه تمرکز کنید

ساعتهای کار و تلاش را بیشتر کنید.

 

ماه چهارم:

شرایط مالیتان را بهتر کنید

ورزش کنید

 

ماه پنجم:

با باورهای غلط ذهنی خود مقابله کنید

بیشتر مطالعه کنید

مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشید

 

ماه ششم:

روی مسیر طی شده تفکر کنید

برنامه جدید شش ماهه ایجاد کنید

 

 

طراحی لوگو اختصاصی برند شما
طراحی امضا اختصاصی نام شما
طراحی انواع طرحهای گرافیکی

پیج ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جدیدترین مطالب