ویژگی های رهبر گروه چیست؟

ویژگی های رهبر گروه چیست؟

 

۱_ صداقت و درستی

 

۲_ اعتماد به نفس

 

۳_ الهام بخشی

 

۴_ تعهد و اشتیاق

 

۵_ارتباط خوب و موثر

 

۶_توانایی تصمیم گیری

 

۷_مسئولیت پذیری

 

۸_همدلی

طراحی لوگو اختصاصی برند شما
طراحی امضا اختصاصی نام شما
طراحی انواع طرحهای گرافیکی

پیج ما را در اینستاگرام دنبال کنید

جدیدترین مطالب